RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA GYERGYÓDITRÓ

Gyulafehérvári Főegyházmegye

 

 

Újjáépítik a ditrói felszegi kápolnát

Pethő Melánia | 2013.04.07.

Vasárnap az ünnepi szentmisét követően Tamás József, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspöke szentelte meg a Gyergyóditróban újjáépülő Szent Imre-kápolna alapkövét. Az épülő istenháza a felszegi hívek lelki gondozásának lesz az otthona.

szt_imre_kapolna_alapko_2_bAkárcsak az ősi kápolnának, az újonnan épülőnek is Szent Imre herceg lesz a védőszentje

Miután a felújítást előkészítő munkálatok során tovább romlott az amúgy is omladozófélben lévő épület, a ditrói egyháztanács úgy döntött, leromboltatja, majd újjáépítteti az 1937-ben épült, Kárpátok utcai Szent Imre kápolnaiskolát. Ezt az építményt 1948-ban államosították, a diktatúra alatt az oktatást szolgálta, felelőtlen kezelése miatt visszaszolgáltatásakor használhatatlanul romos állapotban volt.

Felújítása mellett döntött az egyháztanács, hogy a falu felszegi részén lakó hívek számára méltó helyet teremtsen az imádkozáshoz. A szomszédságában lévő Sarlós Boldogasszony-kápolna ugyan ma is hittanteremként és a vasárnapi szentmisék helyszínéül szolgál, ám a méreteiben kicsi építmény nem alkalmas az ide járó több száz hívő befogadására – vázolta a kápolna újjáépítése mellett szóló érveket Baróti László Sándor ditrói plébános. Elmondta, a 22,15x9,40 méter alapterületű új kápolna a régi épület anyagának felhasználásával fog megépülni, mintegy kétszáz fő befogadására lesz alkalmas, alagsorában kap helyet a kazánház, és három szobát is kialakítanak itt.

A gyergyószentmiklósi Larix Stúdió által készített építkezési terv a főépületet, a haranglábat és a kerítést tartalmazza.

A templomokat imával, hittel, szeretettel építik

„A legnagyobb szegénységben és gazdasági nehézségben jött el az idő, hogy új kápolnát építsünk, ami a templom javításával egy időben teszi próbára egyházszeretetünket, hitünket és pénztárcánkat. Vigasztaljon bennünket az a hit, amit Szent Pál apostol ír le a korintusi levélben: A tudás – és tegyük hozzá, a gazdagság – felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít” – szólt a nagy számban összegyűlt hívekhez Baróti László Sándor. Hangsúlyozta, a templomokat sosem pénzzel, hanem sok imával, hittel, szeretettel építették. „Ezzel fogják építeni a Szent Imre-kápolnát is: hitből fakadó melléállással, áldozatkészséggel és szeretettel” – fogalmazott a plébános.

 szt_imre_kapolna_alapko_1_bAz építkezés befejezéséig a Sarlós Boldogasszony-kápolna teraszán helyezik el az andezitből készült alapkövet. Ha felépül az új kápolna, ott kap majd méltó helyet

„Száz évvel ezelőtt, amikor őseitek építették a nagyon szép ditrói templomot, akkor sem voltak könnyebb idők, de a ditróiak mégis fel tudták építeni az egyházmegye egyik legszebb templomát. Hiszem és remélem, hogy ti, akik most ünneplitek templomotok századik évfordulóját, tudtok annyi áldozatot hozni, hogy ez a kápolna felépüljön” – szólt az alapkő megszentelésének ceremóniáján jelen lévőkhöz Tamás József, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspöke, Isten áldását kérve az építőkre, az óhajtott terv minden kivitelezőjére, segítőjére és a hívekre.

 

Balázs Katalin

Pirosbetűs nap volt szerdán Gyergyóditróban. 2015. március 4. – ekkor kondult meg először a felszegi harang.

DSC_8924_b

Ezen a napon került önkéntesek jóvoltából a haranglábba a szekfűs koszorúval ékesített adomány, rajta ezen felirattal: Készült az Úr 2014. évében Márton Áron püspök tiszteletére, a ditrói hívek lelki üdvére. Baróti László Sándor plébános idejében, Ferenczi Imre és neje, Margit adományából.

A harangon egy vers, a Márton Áron-himnusz részlete is olvasható: „A te országod bajnoka/ Most előtted térdel, jó Atyánk,/ Árva népünkért szüntelen/ Neked zeng velünk imát.”

Ditró felszegi részén 1937-ben építettek először templomot, melyet 1948-ban államosítottak, iskolává alakították. A kommunista diktatúra lerombolta a tanodát, így kapta vissza a tulajdonos, a katolikus egyház. Helyén ma már egy új kápolna áll, Szent Imre tiszteletére, akárcsak elődje. Kétszázötven személynek van bent ülőhelye, udvara hét és fél áras, bejáratához pedig egy haranglábat is megépítettek.

DSC_8922_b

„Egy 135 kilogrammos harang került a helyére, mely Székelyudvarhelyen készült Lázár Imre harangöntő munkájaként. A 12 400 lejes árat Ferenczi Imre felszegi egyháztanácsos állta” – közölte Baróti László Sándor ditrói plébános. Az is lehet, az egyházmegyében az első Márton Áron nevű harang ez, és az is elég ritka, hogy egy személy adományából készüljön el. A plébánostól megtudtuk ennek részleteit is: „A kápolnaépítés költségvetése 700 ezer lej volt. Ezt túl is haladtuk, harangra nem maradt. El kellett indulnom szponzort keresni. Ferenczi Imre egyháztanácsos úgy három éve megígérte nekem, hogy alaposan beszáll a Szent Imre-kápolna építésébe. Tavaly szaván fogtam, és állta, kifizette a harang árát.”

A harangon olvasható idézetnek is története van, mely szintén nem mehet felesésbe: „Márton Áron tiszteletére 2005-ben egy Kárpát-medence szintű középiskolás vetélkedőt szerveztek. Ezt a Gróf Majláth Gusztáv Károly Gyulafehérvári Római Katolikus Gimnázium nyerte meg, és akkor én voltam az igazgatója. Volt egy olyan próba is, hogy himnuszt kellett írni arra az alkalomra, hogy ha Márton Áron püspököt szentté avatják, mit fognak a papi zsolozsmában a papok imádkozni. Írtak verset a diákok is, de volt nekem is egy a begyemben. Nem mondtam el, hogy az enyém, de versenyeztettem. Most ismerem el először. Ennek a himnusznak egy része került a harangra” – nyilatkozta a ditrói plébános.

Az első harangszókor elhangzott: nem egyéni érdekért, a közösségért fog minden alkalommal megkondulni, hogy konkrétan miért szóljon, azt az adományozó határozza meg. Kinevezett harangozó pedig egyelőre nem lesz, a lelkipásztor azt szeretné, ha mindig kerülne néhány önkéntes, akinek megtiszteltetés, ha ő húzhatja meg a templomba hívó harangot.

 

Ha a Templom teli lesz, építésének volt értelme

(Balázs Katalin, Gyergyói Hírlap))

Szent Imre, a liliomos herceg a tisztaság jelképeként lebeg a magyarság előtt. Védőszentje annak a kápolnának, melyet vasárnap szentelt fel Tamás József püspök Ditró felszegi részén.

szentmimre (22)_b

A régmúltban nyúlik vissza a frissen felszentelt istenháza története. 1937-ben Lőrincz József plébános építtette fel ezen a helyen az első Szent Imre kápolna-iskolát. Egyházi tanoda volt, hét közben iskolaként, vasárnap templomként szolgált. 1948-ban államosították, majd elemi iskolává alakították, kevésbé fordítva gondot a karbantartására. Ez okozta a fundamentum meggyengülését. Az egyház 2006-ban kapta vissza papíron tulajdonát, 2009-ben pedig kulcsait is visszaadta az iskolaigazgató.

Baróti László-Sándor visszaemlékszik erre az időszakra. Összehívta az egyháztanácsot, javasolva, javítsák fel az ingatlant, hogy újra szentmisék helyszíne lehessen. A közelben volt ugyan egy, 1977-ben hittanteremnek épített, de szentmise bemutatására is használt ház, de hatvan négyzetmétere kicsinek bizonyult a hívek számához, a miséken rendszeres volt az oxigén hiányából adódó ájulás.

Az egyháztanács elfogadta a javaslatot, a Larix Stúdió elkészítette a felújítási tervet, ám a kivitelező előtt már a munkálatok elején leomlottak a falak. Sokan megkérdőjelezték, vajon hogy is történt az omlás, de abban egyetértenek, a végeredmény jobb lett egy felújított építménynél. Új terv kellett ugyanis, és azok már egy új ingatlant jelenítettek meg. 2013-ban kezdték ennek építését.

A frissen felszentelt kápolna 180 ülőhelyes, méreteit illetően 22,5x9,6 méteres alapterületű, hozzá egy 15 méter magas torony és egy 7,5 áras udvar tartozik. A haranglábba 135 kilogrammos, Márton Áron névre keresztelt harang található, Ferenczi Imre és neje adományaként. A templombelsőt Kolozsi Tibor szobrászművész és fia, Erik tervezte meg, a szentély kőből készült kellékei Jakab Gyula munkáját dicsérik, az orgona Pap Zoltán székelyudvarhelyi műhelyében készült. A szentély központi része a két méternél nagyobb juharfa-corpus, Berze Imre munkája.

A kápolnának alagsora is van, alkalmas felület irodának és hittanteremnek. Így bár egyelőre nem képez külön plébániát, ha igény lesz rá, akár plébániatemplom is lehet. Létrejöttét pedig – a megyei tanács kétszeri támogatása mellett – a ditrói híveknek, külföldi támogatóknak köszönheti.

Tamás József püspök szerint e templom szükségességét a jövő fogja eldönteni: „Ha a templom teli lesz, építésének volt értelme. De mindez rajtunk múlik. Adja isten, hogy ezt a templomot megbecsüljük. Védőszentjét pedig tekintsük példaképünknek, hogy segítsen megszentelni saját templomunkat, hogy meg tudjuk becsülni önmagunkat, értékessé tudjunk válni közösségünkben.” (Balázs Katalin)

 szentmimre_117.jpg

 

 szentmimre_145.jpg

 

szentmimre_49.jpgszentmimre_20.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 130
Tegnapi: 115
Heti: 130
Havi: 2 788
Össz.: 328 583

Látogatottság növelés
Oldal: SZENT IMRE TEMPLOM
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA GYERGYÓDITRÓ - © 2008 - 2024 - ditro.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »